Olimpomenuts 2023-11-21T20:41:29+00:00

Aquest Taller, que s’emmarca dins l’estructura organitzativa dels Ludi Saguntini, està adreçat a xiquets i xiquetes de tota l’etapa infantil i a la infància amb discapacitat.

L’organització del Taller i el disseny i la pràctica de les intervencions ha estat possible al treball de coordinació de professionals tant de l’àmbit de l’educació com de l’animació i es concreten en: Mª José Romero com a Tècnica especialista al 1er Cicle d’Ed. Infantil, monitores dels Ludi amb molta experiència en el món de l’animació infantil i l’ equip Infantia format per monitores que estan cursant la titulació de Tècniques Superiors en Educació Infantil i el seu professorat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de l’ I.E.S. Gilabert de Centelles (Nules).

Mitjançant propostes d’acció lúdiques es pretén apropar la infància a un espai màgic d’animació on poder descobrir els Déus de l’Olimp, aproximar-se a les formes de vida del mon antic, la mitologia o als jocs clàssics.

Les propostes d’intervenció plantejades no pretenen omplir l’alumnat de continguts relacionats amb el món clàssic ni ser la continuació de Projectes de Treball fets a l’escola sinó proposar espais i moments d’acció i de relació tenint com a eix vertebrador la cultura clàssica.

Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats d’intervencions lúdiques de caràcter no formal en tota l’etapa infantil el Taller d’Olimpomenuts oferta, en aquesta edició, una doble proposta d’inscripció segons l’edat dels participants.

Per tal de facilitar als Centres la decisió per formalitzar la inscripció detallem a continuació les dues possibilitats oferides així com els aspectes generals d’organització.

INFORMACIÓ GENERAL:

 • Les dues propostes ofertades són OLIMPOMENUTS I, per a xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys, i OLIMPOMENUTS II, per a xiquets i xiquetes de 4 a 6 anys.
 • Dies de les sessions: dimarts, dimecres i dijous.
 • Sessions: es portaran a terme dues sessions diàries de cada proposta, amb una duració aproximada d’1 hora i mitja.
 • Horari:
  • Sessió 1) 9:30h a 11:00h
  • Sessió 2) 11:30 a 13:00h
 • Capacitat dels tallers per sessió:
  • Olimpomenuts I – 25-30persones per sessió
  • Olimpomenuts II – 35-40 persones per sessió

Les dues propostes iniciaran conjuntament al Saló d’actes del CEIP Cronista Chabret amb una representació d’un mite clàssic com a eix conductor d’una proposta artística que ens endinsarà en la mitologia grega i amb un missatge de respecte i cura pel món natural.
A continuació, es distribuirà a l’laumnat segons la seua edat a les porpostes lúdiques d’Olimpomenuts I o Olimpomenuts II.

OLIMPOMENUTS I :

 • Destinataris: Xiquets i xiquetes del 1er Cicle d’Ed. Infantil i alumnat de 3 anys del 2º Cicle d’E.I.
 • Espai: Saló d’Actes del CEIP Cronista Chabret.
 • Capacitat màxima: 30 places per sessió.
 • Punt de trobada: Entrada principal CEIP Cronista Chabret.
 • Intervenció tallers: espais creats d’acció sensorial, simbòlica, cognitiva, psicomotriu, afectiva i de relació utilitzant elements i materials suggerents i provocadors que ens connecten amb la cultura clàssica.

OLIMPOMENUTS II :

 • Destinataris: Xiquets i xiquetes de les aules de p4 i p5 del 2º Cicle d’Educació Infantil.
 • Espai:
  • Teatre: Saló d’Actes del CEIP Cronista Chabret (entrada per porta principal)
  • Tallers: Exterior acotat, a la Glorieta, a continuació del Forum Classicum.
 • Capacitat màxima:40 places per sessió
 • Punt de trobada: Carpes Olimpomenuts II a la Glorieta.
 • Intervencions al Taller: Tallers de caràcter informatiu, manipulatiu, d’experimentació i de joc que ens apropen al món de la cultura clàssica (Infància i Bula – Cuina – Mosaic – Photocall – Oci – Jocs clàssics, . . .)

La seqüència d’acció d’una sessió de les propostes serà la següent:

 1. Recepció dels grups: a l’entrada del CEIP Cronista Chabret OLimpomenuts I i a la carpa habilitada a la Glorieta exterior Olimpomenuts II.
 2. Acomodació i organització del grup al saló d’actes.
 3. Benvinguda i inici de la intervenció.
 4. Representació teatral d’un mite clàssic.
 5. Taller de vestuari per a tots els participants.
 6. Distribució dels dels xiquets i les xiquetes als espais d’acció creats per iniciar les diferents propostes lúdiques plantejades. Recordem que OLIMPOMENUTS I romandrà al saló d’actes i OLIMPOMENUTS II eixirà als espais exteriors acotats per iniciar les diferents propostes lúdiques plantejades.
 7. Recollida, organització del grup i acomiadament.

Aspectes d’organització generals:

 • És imprescindible que el professorat dels Centres acompanye els seus xiquets i xiquetes al llarg de tota la proposta d’animació per tal de viure amb elles i ells l’experiència, assegurar i cobrir les seues necessitats o interessos que puguen demandar així com facilitar la tasca del grup d’animació i intervenció.
 • Es recorda, que en tot moment, a l’espai interior i exterior, serà el professorat dels Centres els responsables de l’atenció i cura dels seus xiquets i xiquetes.
 • S’habilitarà un espai on poder deixar objectes personals (motxilles, roba d’abric o qualsevol altra necessitat a demanda), . . ., així com un espai per tal d’atendre les necessitats bàsiques pròpies de la infància. Per a l’alumnat més major s’habilitaran els serveis del CEIP Cronista Chabret.
 • Les monitores i el personal de l’organització dels LUDI portaran a terme tant les intervencions programades com l’atenció a les necessitats que es plantegen conjuntament amb el professorat dels Centres.
 • Olimpomenuts II, com que l’espai de realització és a l’aire lliure, aquest Taller no es podrà realitzar si les condicions climàtiques són adverses.