Kosmos 2022-12-11T18:28:20+00:00

Kosmos és un taller de mitologia grecoromana impartit completament en llatí i grec actiu pel voluntariat universitari de la UV i UJI.

Durant vora mitja hora els participants podran acostar-se als principals mites de la teogonia d’una forma lúdica i, a més, ho faran emprant el llatí i el grec com a llengua vehicular.

Tot i que no necessiten uns coneixements previs, sí que preguem que s’inscriga l’alumnat d’entre 15-18 anys.

Posarem a la disposició del professorat un vocabulari bàsic que es puga treballar en classe abans de venir.