La Junta Directiva de la Societat Catalana de Teatre Grecollatí actualment està formada pels següents professors:

 • President: Jesús Carruesco García
 • Vicepresidenta: Begoña Usobiaga Artaloitia
 • Secretària: Magda Rovira Bondia
 • Tresorera: Montserrat Reig Calpe
 • Vocal: Esteve Bou Castellà
 • Vocal: Josep Lluís Queralt
 • Vocal: Claustre de Bofarull Bertran
 • Vocal: Diana Gorostidi Pi
 • Vocal: Raül Sanz Gil
 • Vocal: Nàroa Celma Miralles
 • Vocal: Alma Márquez González