Volem compartir amb tots vosaltres el dolor que ens ha produït la mort del Professor Antoni González Senmartí aquest divendres 29 de març. L’Antoni va ser, entre moltes altres coses, l’impulsor dels Festivals de Teatre Juvenil Grecollatí a Tarragona. L’any 1996 va inaugurar el primer festival i va contribuir tant des de la Universitat Rovira i Virgili com des de la presidència de Prosopon a Catalunya a fer possible durant molts anys la continuïtat d’aquests Festivals.

Queremos compartir con todos vosotros el dolor que nos ha producido la muerte del Profesor Antoni González Senmartí este viernes 29 de marzo. Antoni fue, entre muchas otras cosas, el impulsor de los Festivales de Teatro Juvenil Grecolatino en Tarragona. El año 1996 inauguró el Primer Festival y contribuyó, tanto des de la Universitat Rovira i Virgili como desde la Presidencia de Prósopon en Catalunya, a hacer posible durante muchos años la continuidad de estos Festivales.