1. Trieu obra/es, dia/es i hora. Ompliu les dades que es demanen a l’apartat “Inscripció” (centre, professor, nombre d’alumnes, nombre de professors, e-mail de contacte, CIF del centre, etc.). S’han d’omplir obligatòriament tots els apartats, excepte “Observacions”. Preguem que el nombre d’alumnes que es reservi s’ajusti al màxim a la realitat ja que hi poden haver d’altres centres en llista d’espera.
  2. A l’apartat “Llista d’inscripcions” de la pantalla principal veureu si la reserva ha estat acceptada, si està en llista d’espera o si ja no hi ha places vacants per a l’obra/es triada/es.
  3. Si la reserva ha estat acceptada, el programa de la web la confirmarà i enviarà un e-mail amb les dades. En aquest e-mail es comunicarà un codi numèric que ha de figurar a l’apartat “Ordenante” del full de l’ ingrés bancari juntament amb el nom de l’institut. Amb aquest número nosaltres podrem localitzar immediatament el centre que efectua el pagament i, així, confirmar la inscripció. A l’apartat “Ordenante” no pot figurar cap altra dada. Podeu indicar el nom del centre a l’apartat “Observaciones”. Els centres que reservin l’assistència a més d’una representació poden fer un únic ingrés fent constar tots els codis al mateix lloc: “Ordenante”. L’ import que heu d’abonar surt sempre en un apartat de la inscripció. Us recordem que els professors no paguen res. L’ingrés s’ha de fer a SabadellAtlántico número de compte: ES79 0081 0312 2200 0127 5535.
  4. El termini de pagament és de 15 dies naturals; feu un únic ingrés amb el total de tots els alumnes; el programa informàtic enviarà un e-mail 5 dies abans que acabi a fi d’avisar que no s’ha efectuat encara l’ ingrés. Si no s’abona en el termini fixat, el programa donarà de baixa la reserva i les places s’oferiran als centres que estiguin en llista d’espera. Quan s’hagi efectuat el pagament, el programa enviarà un e-mail confirmant la inscripció, , així com la factura de l’activitat, que podreu facilitar al secretari del vostre centre.
  5. Quan un centre està en llista d’espera i se li pot oferir la reserva, es comunicarà per e-mail; en aquest cas, s’han de seguir les mateixes instruccions per al pagament, però el termini serà de 10 dies naturals.
  6. Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres per mitjà del correu electrònic prosoponcatalunya@gmail.com. Intentarem contestar en un termini de 24 hores.
  7. En cas que es produeixi la cancel·lació total o parcial d’una inscripció per part de qui hagi fet la reserva, es retornarà l’import de la mateixa, sempre que es produeixi un mínim de 30 dies abans del dia de l’espectacle.