La Junta Directiva de la Societat Catalana de Teatre Grecollatí actualment està formada pels següents professors:

  • President: Jesús Carruesco
  • Vicepresidenta: Begoña Usobiaga
  • Secretària: Magda Rovira
  • Tresorera: Montserrat Reig
  • Vocals: Montserrat Alberich, Claustre de Bofarull, Esteve Bou, Antonio Dachs, Carme Llitjós, Josep Lluís, Ángel Martínez.