La Junta Directiva de la Societat Catalana de Teatre Grecollatí  actualment està formada pels següents professors:

  • President: Begoña Usobiaga
  • Viceresident: Joana Zaragoza
  • Secretari: Jesús Carruesco
  • Tresorer: Antonio Dachs
  • Vocals: Maite Blay, Claustre de Bofarull, Esteve Bou, Josep Lluís, Carme Llitjós