F ormulari d'inscripció
   
 
Dia Hora Places lliures
Dimarts 14 de Març, L'Hospitalet de Llobregat 10:30 0
Dimarts 14 de Març, L'Hospitalet de Llobregat 12:30 0
Dimecres 15 de Març, L'Hospitalet de Llobregat 10:30 0
Dimecres 15 de Març, L'Hospitalet de Llobregat 12:30 0
Dimecres 19 d'Abril, Tarragona 12:00 260
Dimecres 19 d'Abril, Tarragona 16:00 36
Dimecres 19 d'Abril, Tarragona 16:00 257
     
  Dia
  Obres:  
   
   
     
  Centre
  Direcció centre
  Districte postal
  Localitat
  Provincia
  Nombre Alumnes
  Cost ingrés
  Nombre Professors
  Professor responsable
  tlf. professor
  tlf. centre
  mail
  Confirmar mail
  Cif (Omplir si es vol factura)
  Mail on rebre la factura (Omplir si es vol factura)
  Si no és soci i li interessa ser-ho indiqui-ho al camp observacions
  Observacions
  Vol ser considerat soci de la SCTGL?